วิธีการทำความเข้าใจจิตใจเด็ก

Homeวิธีการทำความเข้าใจจิตใจเด็ก

บอร์ด ความรัก,วิธีการทำความเข้าใจจิตใจเด็ก ประสบการณ์ช.. แปลโดย deklenอย่าละเลยความคิดของเด็ก พวกเขาอาจจะยังพัฒนาไม่ได้ดีเท่ากับพวกเรา แต่ความคิดของเด็กมีพลังมาก เด็กๆสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และที่สำคัญไปกว่านั้นคือจินตนาการของเขากว้างไกล พวกเขาต้องการความสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเรา1.ฟัง            เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เด็กพูดโดยไม่ถูกขัดจังหวะและต้องตั้งใจฟังพวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาจะสื่อออกไป ซึ่งสำคัญมาก! เริ่มต้นพวกเขาพยายามเรียนรู้ที่จะสื่อสาร ให้หยุด ดู และพยายามเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขากำลังจะพูด เพื่อแสดงความเอาใจใส่ต่อตัวเด็ก ไม่ว่าเรื่องที่พูดมันจะดูเล็กน้อยยังไง 2.ให้ความสนใจโดยไม่มีการการแบ่งแยก            การให้ความสนใจต่อพวกเขา เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่เพียงแต่คุณจะรู้ว่าเด็กต้องการอะไรและรู้สึกอย่างไร พวกเขาจะเข้าใจความรู้สึกของคุณด้วย 3.คิดเหมือนตอนเราเป็นเด็ก            เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจเด็กมากขึ้นเวลาพูดคุยกับเขา เพราะถ้าคุณคิดเหมือนผู้ใหญ่ คุณอาจขาดความเข้าใจและพบว่าตัวเองอดทนน้อยลง เพราะเด็กจะถามคำถามเกี่ยวกับความหมายของคำและมันจะกลายเป็นบทสนทนาที่ไม่สิ้นสุด 4.ใส่ใจกับจินตนาการของพวกเขา            เปิดใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คอยดูว่าพวกเขาตอบสนองต่อสิ่งใด ในขณะที่เดินเล่นและสังเกตสิ่งเล็กน้อยตามข้างทาง ทั้งเสียงที่ได้ยิน กลิ่นที่ชวนดม สิ่งที่สัมผัส ฯลฯ มันจะเพิ่มการเรียนรู้และจินตนาการของพวกเขา พวกเขาจะซึมซับสิ่งต่างๆในช่วง 5 ปีแรก คุณจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่ออนาคตของเขา ใช้เวลาของคุณให้ช้าลง และดูว่าเด็กโต้ตอบกับโลกยังไงด้วยจินตนาการที่พิเศษของเขา 5.เน้นการสร้างสรรค์ของพวกเขา            ผลงานศิลปะของพวกเขามักแสดงถึงความรู้สึกของพวกเขา เวลาเด็กวาดภาพครอบครัวมันจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณบางอย่างถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกต่อส่งนั้น ผู้ใหญ่ควรที่ถามคำถามและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เด็กพูดเพื่อที่จะเข้าใจเด็ก พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยา แต่พวกเขาควรรู้ว่าเด็กของพวกเขาดีกว่าคนอื่นยังไง 6.เล่นกับพวกเขา            เข้าสู่โลกจินตนาการของพวกเขาและสร้างจินตนาการนั้นด้วยตัวคุณเองที่บ้าน ดูประกายตาของพวกเขา เมื่อคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกของพวกเขา จะทำให้พวกเขาติดต่อกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด็ก พ่อแม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์บางอย่างให้กับพวกเขา มันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับลูกๆและช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นที่มีต่อเด็ก 7.ให้เด็กนำทางคุณ            บางครั้งให้เด็กมีบทบาท พวกเขาอาจต้องการให้พ่อและแม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เด็กๆจะได้เห็น บ่นมากเกินไป จู้จี้จุกจิก สิ่งที่พวกเขาเห็นจากตัวคุณทั้งที่ต้องการให้เป็นและไม่ต้องการให้เป็น 8.เชื่อมต่อกับลูกด้วยคำพูดและอารมณ์            การเชื่อมต่อทำให้การพูดคุยกับเด็กเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้น อย่ารีบพูดเกินไป ผู้ใหญ่ควรใช้ประโยคง่ายๆ เมื่อพูดกับเด็กควรแสดงความรักผ่านคำพูดที่ไม่ซับซ้อน พวกเขาจะเห็นข้อความจากผู้ปกครองด้วยวิธีการที่น่ารักมากกว่าวิธีที่จู้จี้ 9.ไม่เลี่ยงคำถาม 10.ตอบคำถามไม่โกหกและแม้ว่าคุณจะรู้สึกพวกเขาโตเป็นหนุ่ม

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@https://www.3bb-cc.com/ เร วิ ส ต้า 2023 All Copyrights Reserved.

top